COVID-19 Informácie

Rozšírenévyhľadávanie

Obchodné podmienky

 

Zmluvné podmienky predplatného

 

 Platba vopred znamená, že ste zaplatili pred vyzdvihnutím vozidla. Ak ste si predplatili vozidlo vopred, potvrdenie o predplatnom podlieha nasledujúcim zmluvným podmienkam (ďalej len "Zmluvné podmienky"). V prípade, že nesúhlasíte s týmito zmluvnými podmienkami, môžete zrušiť svoju rezerváciu (ako je uvedené v časti 5 nižšie) a naďalej si budete môcť rezervovať vozidlo on-line. Zaplatiť za prenájom môžete v mieste prenájmu podľa platnej sadzby.


1. V závislosti od konkrétnych dočasných propagačných akcií, ktoré sa môžu uplatňovať, predplatené cenníky nie je možné kombinovať s inými akciami Europcar alebo ich propagačnými akciami.  Potvrdenie o predplatnom Europcar nie je prenosné na žiadnu tretiu stranu. Iba držiteľ karty môže využívať predplatené sadzby.

 

2. Sadzby nezahŕňajú všetky príslušné poplatky, ktoré nie sú výslovne uvedené v potvrdení o predplatnom Europcar a prípadné dodatočné služby, za ktoré môže byť zákazník zodpovedný. Kreditná karta musí byť predložená zamestnancovi Europcar v dobe vyzdvihnutia vozidla. Depozit slúži na pokrytie akýchkoľvek dodatočných neočakávaných poplatkov, ktoré nie sú pokryté preddavkovou čiastkou. Povolenie sa získa v čase prenájmu a až po vrátení vozidla sa príslušné poplatky zaúčtujú na kreditnú kartu.  

 

3. V niektorých krajinách sa môže účtovať neuplatniteľná čiastka, ak je vozidlo odcudzené alebo poškodené z akéhokoľvek dôvodu.

 

4. Vašu rezerváciu môžete bezplatne zmeniť, ak použijete ten istý rezervačný kanál ako ten, ktorý ste použili pri predošlej rezervácii, alebo kontaktovaním nášho miestneho Call Centra. Zmena rezervácie môže ovplyvniť nájomné sadzby a môže vyžadovať vydanie nového potvrdenia o predplatnom Europcar.

 

 5. Rezerváciu môžete zrušiť pomocou rovnakého rezervačného kanála ako ten, ktorý ste použili pri predošlej rezervácii, alebo kontaktovaním našej miestnej Call Center. Zrušenia uskutočnené prostredníctvom webovej stránky Europcar nadobúdajú účinnosť, keď sa zaznamenajú v rezervačnom systéme Europcar.Predplatenú rezerváciu môžete zrušiť nasledovne:

    - Rezerváciu môžete bezplatne zrušiť až do 24 hodín pred tým, ako začne prenájom.
    - Predplatené rezervácie, ktorá je zrušené v deň prevzatia alebo menej ako 24 hodín pred vyzdvihnutím nájomného, sa v plnej výške vrátia za poplatok 50,00 eur - alebo ekvivalent 50 USD, 39 GBP (okrem Švajčiarska: 75 CHF) - (Táto suma bude účtovaná buď v miestnej mene, alebo v mene fakturácie a to podľa výmenného kurzu a podmienok platných v čase transakcií). Ak máte predplatenú sumu nižšiu ako poplatok "no show fee", môžete si nárokovať späť rozdiel sumy. V obidvoch uvedených prípadoch vám bude zaslané potvrdenie o zrušení.

 

6. Ak sa zmeny v rezervácii nevykonajú podľa článku 4, nevyplácajú sa žiadne náhrady za nevyužité dni za predčasne zaplatené nájomné (tj zákazník vráti vozidlo pred skončením dohodnutého nájomného obdobia) alebo oneskorené inkasá, ak zákazník nevyzdvihne vozidlo v deň začiatku prenájmu alebo zrušenie vykonané po termíne splatnosti nájomného.

 

7. Všetky nájmy podliehajú štandardným podmienkam zmluvy o prenájme Europcar, platnej v čase a mieste prenájmu. Minimálny vek vodiča a podmienky na riadenie vozidla Europcar sa môžu v jednotlivých krajinách a kategóriách automobilov líšiť. Ak potrebujete akékoľvek ďalšie informácie, prečítajte si Zmluvné podmienky prenájmu vašej krajiny.

 

8. Špecifické predvoľby značky / modelu závisia od dostupnosti v čase prenájmu.

 

9. Dni nájmu sú založené na 24-hodinových obdobiach začínajúcich v čase vyzdvihnutia. Dodatočné poplatky za deň sa budú uplatňovať, ak je vozidlo Europcar zadržané dlhšie, ako je stanovené (ďalšie dni začínajú po 30-minútovom období odkladu a budú účtované na základe dostupnej verejnej sadzby).

 

10. Všetci vodiči sú informovaní o tom, že akékoľvek informácie sa poskytujú dobrovoľne a budú uložené v elektronickej databáze, ktorú môže dotyčná osoba kedykoľvek prekontrolovať a na požiadanie Europcaru nahliadnuť a opraviť.

 

11. Tieto Zmlúvne podmienky predplateného boli vydané podľa francúzskeho práva a sú prístupné na www.europcar.com. Francúzske právo je uplatniteľné.

 

12. Ak ste si vozidlo predplatili ako právnická osoba, akýkoľvek spor vyplývajúci z Vašej rezervácie bude podliehať výhradnej jurisdikcii obchodného súdu vo Versailles.

 
Tlačiť

Volajte náš rezervačný tím +421-2-555 66666 email: europcar@europcar.sk

Ako Vám môžeme pomôcť?
Centrum Obchodu
O Europcar
Právne informácie
Viac informácií
Prihlásiť sa k odberu Newsletter

Rovnako inteligentná aplikácia. Viac mobility.

Stiahnite si teraz mobilnú aplikáciu Europcar pre iPhone, iPad a Android!

Book a car or truck rental with Europcar

Welcome to Europcar, a global leader in car rental and you can hire a car or a commercial van from any one of our 3835 rental locations worldwide.

With over 60 years of experience in the industry, you can be sure that whether you are looking for a family car, sedan or prestige car for your business or leisure trips or need a van or truck for a job, Europcar has the vehicle to meet every car rental need. Make the most out of our large range of services to make car rental experience a unique experience. Our free service Ready desk via online check-in is designed to get you out on the road as soon as possible, it’s a free service available in most stations. If you want to indulge in a little luxury on a business trip or on vacation, you can rent a chauffeur driven car rental can make all the difference to your journey. With FitRent, you get access to a flexible rental solution for your business. Make a car rental reservation online now!

 

wta logo 2016

World's Leading Car Rental Company Website

TripAdvisor Traveller's Choice 2016

TripAdvisor Traveller's Choice 2016

Mapa stránky Europcar pobočky Kontaktujte nás FAQ Užitočné informácie Potrebné dokumenty Pravidlá účtovania poškodení Pravidlá depozitov Zmluvné podmienky

© Europcar Slovakia 2020