Rozšírenévyhľadávanie

Zásady účtovania poškodení

Zásady účtovania poškodení

Použiteľné na Slovensku a v nasledujúcich krajinách: Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko, Portugalsko, Španielsko, Belgicko. Pre viac informácii o politike účtovania poškodení v iných krajinách, prosím pozrite si všeobecné obchodné podmienky prenájmu platné v týchto krajinách.
Čo sa stane ak spôsobím poškodenie na vozidle počas prenájmu?
Podľa našich skúseností, naši zákazníci šoférujú pomerne opatrne a iba niekedy dôjde k nehodám. Takže prípade poškodení vozidiel sú skôr výnimkou ako pravidlom. Ale je dôležité pochopiť, ako postupujeme, ak k poškodeniu na vozidlo dôjde.
Europcar zaviedol jasné zásady pre účtovanie poškodení k vysvetleniu ako Vám budeme fakturovať poškodenia spôsobené počas Vášho prenájmu vozidla. Pre plné znenie zásad účtovania poškodení na vozidle prosím pozrite naše všeobecné obchodné podmienky prenájmu.

Nemusíte byť plne zodpovedný

Upozorňujeme, že závisí od typu poistenia a pripoistenia, ktoré ste si zakúpili pre Váš prenájom, a nemusíte platiť poškodenie, alebo uhradíte iba pomernú časť, kde ste teda čiastočne zodpovedný. Pozrite Europcar podmienky poistenia vo Všeobecných obchodných podmienkach.  


I-POŠKODENIA IDENTIFIKOVANÉ S VAMI PRI VRÁTENÍ VOZIDLA

Ak nájdete nejaké poškodenie s pracovníkom Europcar alebo so zástupcom Europcar v čase vrátenia vozidla, môžete potvrdiť škodu svojím podpisom na preberacom protokole alebo zmluve o nájme pri vrátení vozidla. Europcar Vám následne poskytne faktúru za opravu vozidla s uvedenými nákladmi za opravu plus administratívny poplatok za ošetrenie škody a nepojazdnosti vozidla, ktoré Vám budú účtované.
Náklady na opravu sa líšia v závislosti od typu poškodenia:
→ Malé poškodenia, nehmotné škody, ktoré nemajú vplyv na vedenie vozidla, ako sú napr. škrabance, škrabance na nárazníkoch. Poplatky sú založené podľa odporúčaného cenníka Europcar, ktorý je dostupný na každej pobočke Europcar. 
→ Podstatnejšie poškodenia zhoršujúce použite vozidla a vyžaduje jeho dočasné odstavenie, ako je poškodenie karosérie. Takéto typy poškodenia budú účtované sumou 700 €.


II-ŠKODY IDENTIFIKOVANÉ POR VRÁTENÍ VOZIDLA A UKONČENÍ PRENÁJMU A ODCHODE

(Napríklad, vrátite vozidlo mimo otváracích hodín do key boxu).
V prípade, že pracovník alebo reprezentant Europcar zistí nejakú škodu pri kontrole vozidla po ukončení Vášho prenájmu a Vašom odchode, Europcar Vám zašle nasledujúce dokumenty:
- Vyhlásenie o vrátení vozidla (preberací protokol), kde sú zobrazené a popísané zistené poškodenia na vozidle

- Fotografie poškodení
- Predpokladaná výška nákladov na opravu, ktorá bude závisieť od typu poškodenia (pozri vyššie) plus administratívny poplatok za ošetrenie škody a nepojazdnosti vozidla.
Pokiaľ chcete napadnúť identifikované poškodenie alebo náklady na opravu, mali by ste nás kontaktovať e-mailom alebo poštou do 14 dní, odkedy Vám boli podklady odoslané. Na konci tejto 14 dňovej lehoty Vám Europcar môže fakturovať cenu opravy a administratívneho poplatku.


III-NÁROKY

Pokiaľ chcete napadnúť svoju faktúru za poškodenie, môžete poslať svoju požiadavku na náš zákaznícky servis ecicustomerservice@europcar.com,Volajte náš rezervačný tím +421 908 756 058 email: europcar@europcar.sk

Rovnako inteligentná aplikácia. Viac mobility.

Stiahnite si teraz mobilnú aplikáciu Europcar pre iPhone, iPad a Android!

Book a car or van rental with Europcar

Welcome to Europcar, a global leader in car rental and you can hire a car or a van from any one of our 3835 rental locations worldwide.

With over 60 years of experience in the industry, you can be sure that whether you are looking for a family car, sedan or prestige car for your business or leisure trips or need a van, Europcar has the vehicle to meet every car rental need. Make the most out of our large range of services to make car rental experience a unique experience. Make a car rental reservation online now!

 

wta logo 2016

World's Leading Car Rental Company Website

TripAdvisor Traveller's Choice 2016

TripAdvisor Traveller's Choice 2016