Rozšírenévyhľadávanie

Pravidlá a zásady depozitov

Pravidlá a zásady depozitovZásady depozitov

V čase Vášho príchodu na nájomnú pobočku budete požiadaný k doloženiu depozitu. Suma depozitu bude autorizovaná na Vašej kreditnej karte, ale nebude zúčtovaná z Vášho účtu. Depozit/záloha je určená na pokrytie dodatočných nákladov prenájmu. 

Ak máte predplatený prenájom a výška predpokladanej sumy prenájmu sa zhoduje s predplatenou sumou, suma depozitu je : 300 €.

Ak ste si už zaplatili Váš prenájom v čase uskutočnenia rezervácie, potom cena prenájmu bude tiež blokovaná na Vašej kreditnej karte. 

V prípade, že nemáte predplatený prenájom, celková cena autorizovaná / blokovaná na Vašej karte bude Cena prenájmu + 300 €.

Upozorňujeme, že táto zásada je použiteľná okrem Sovenska v nasledujúcich krajinách, kde Europcar pôsobí priamo: Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Portugalsko, Španielsko a Veľká Británia. Pre ostatné krajiny to závisí od špecifických Všeobecných obchodných podmienok. 

Volajte náš rezervačný tím +421-2-555 66666

Rovnako inteligentná aplikácia. Viac mobility.

Stiahnite si teraz mobilnú aplikáciu Europcar pre iPhone, iPad a Android!